Jesteś tutaj:

Rejestr przejściowy CBAM

Drukuj

Komisja utworzyła Rejestr przejściowy CBAM, aby umożliwić importerom wypełnianie obowiązków wynikających z mechanizmu CBAM, w szczególności sporządzanie i składanie sprawozdań CBAM. 

Dostęp do rejestru przejściowego CBAM jest możliwy po wcześniejszym uzyskaniu dostępu przez platformę PUESC. W celu uzyskania dostępu do rejestru CBAM konieczne jest posiadanie: konta na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych PUESC - puesc.gov.pl oraz nadanego w PUESC rozszerzonego uprawnienia C31 „Dostęp do rejestru CBAM”.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Aktualnościach” na stronie PUESC.

 

Rejestr przejściowy CBAM jest dostępny pod adresem: link do rejestru przejściowego CBAM.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do rejestru przejściowego CBAM podczas logowania na stronie „Skąd Jesteś, Where Are You From?” należy jako domenę wybrać wartość „Domena celna”(prosimy nie wybierać „CBAM”), kraj „Poland”, a następnie określić jedną z pełnionych ról: „Pracownik” albo „Przedsiębiorca”. Nie należy wybierać roli „Przedstawiciel celny”.

W przypadku problemów z uwierzytelnieniem się w PUESC lub dostępem do rejestru prosimy o kontakt z administratorem PUESC pod nr telefonu 22 330 03 30.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU