Jesteś tutaj:

2016

Drukuj

Nowy formularz sprawozdania z weryfikacji

Szanowni Państwo, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Komitet d.s. Zmian Klimatu zaktualizowanej wersji elektronicznego formularza sprawozdania z weryfikacji dokument w polskiej wersji językowej został udostępniony w zakładce „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja...

więcej »

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017. Dokument ten dostępny jest także w zakładce: „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS” w podzakładce: „Tabele WO i WE”.

więcej »

Raportu z rynku CO2 – listopad 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aktualizacja Podręcznika użytkownika Rejestru Unii w związku ze zmianą systemu ECAS na EU Login

Administrator Rejestru informuje, że w związku ze zmianą interfejsu użytkownika oraz nazwy Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej z ECAS na EU Login zaktualizowane zostały następujące dokumenty dla użytkowników Rejestru Unii: Podręcznik użytkownika Rejestru Unii, dostępny w zakładce Pomoc na stronie Rejestru Unii oraz Instrukcja obsługi systemu...

więcej »

Informacja o zmianach wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Krajowej bazy

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 23.11.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877). Zgodnie...

więcej »

Raportu z rynku CO2 – październik 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – październik 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w październiku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Międzynarodowe spotkanie w KOBiZE nt. non-ETS w latach 2021-2030

Krajowy ośrodek wraz z Ministerstwem Środowiska zorganizował 24 października br. w siedzibie KOBiZE międzynarodowe spotkanie eksperckie pt. „2030 Framework for Effort Sharing. Informal meeting on the ESR proposal.”, poświęcone kształtowaniu zobowiązań państw członkowskich w obszarze non-ETS w latach 2021-2030. Spotkanie miało charakter warsztatów, w...

więcej »

Raport z rynku CO2 - wrzesień 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – wrzesień 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER we wrześniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Raport z rynku CO2 - sierpień 2016

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – sierpień 2016”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w sierpniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Składanie wniosków dotyczących Krajowej bazy po 9 września 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2016 r. wygasa dotychczasowa podstawa prawna, na podstawie której podmioty korzystające ze środowiska dokonywały rejestracji w Krajowej bazie i aktualizowały dane – tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej...

więcej »