Jesteś tutaj:

Nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji z operacji lotniczych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej udostępniona została polskojęzyczna wersja nowego formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla przeznaczonego dla operatorów statków powietrznych.

Formularz zamieszczony został w dziale Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS w zakładce Materiały do pobrania.

Struktura formularza dostosowana została do wymogów monitorowania i sprawozdawczości emisji dwutlenku węgla z lotów objętych, połączonymi od 1 stycznia 2020 roku, systemami handlu uprawnieniami do emisji Unii Europejskiej (EU ETS) oraz Szwajcarii (CH ETS). Krajowy ośrodek zwraca również uwagę na fakt, że nowy formularz daje możliwość raportowania emisji dwutlenku węgla na potrzeby sprawozdawczości do mechanizmu CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ustanowionego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Z uwagi na fakt, że formularz obejmuje dane zgłaszane na potrzeby trzech systemów/mechanizmów, obowiązek wypełnienia go stosownymi danymi, zachodzi wyłącznie w odniesieniu do tego systemu/mechanizmu, którym objęty został operator statków powietrznych.

Uwaga: Krajowy ośrodek informuje, że w przypadku wymogów dotyczących zgłaszania emisji dwutlenku węgla na potrzeby mechanizmu CORSIA należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wprowadzanie nazw poszczególnych państw, pomiędzy którymi zgłaszane są emisje. Nazwy państw powinny być wprowadzone do formularza w języku polskim. Informacje o zastosowanych w formularzu nazwach państw można znaleźć pod poniższym adresem:

http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_panstw2019.pdf

 

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 569 65 66 lub (22) 569 6533.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU