Jesteś tutaj:

Informacja w zakresie stosowania formularza raportu dotyczącego poziomu działalności

Drukuj

W związku z nowym obowiązkiem dla prowadzącego instalację, w ramach systemu EU ETS, dotyczącym składania zweryfikowanego raportu dotyczącego poziomu działalności (dalej: „raport ALC”) wynikającego z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282 z 4.11.2019, str. 20) oraz licznymi zapytaniami w tym zakresie, przekazujemy poniższe informacje.

 

Obecnie w organach Komisji Europejskiej trwają prace nad raportem ALC. Aktualne udostępniona wersja raportu ALC na naszej stronie, zamieszczona w dniu 14 grudnia 2020 r. pod adresem  https://kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2020/id/1748/robocze-wersje-szablonow-formularzy-sluzacych-do-sprawozdawania-poziomow-dzialalnosci-w-latach-2021-2030, tak jak zostało to wskazane, jest wersją wyłącznie roboczą.

 

Z ostatnich informacji przekazanych przez Komisję Europejską raport ALC zostanie przyjęty i przekazany państwom członkowskim do wykorzystania do zbierania danych o poziomach działalności na początku lutego br. 

 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieprzekazywanie do KOBiZE roboczej wersji formularza. Będziemy na bieżąco informować Państwa w zakresie raportu ALC oraz realizacji obowiązku złożenia tego raportu do organu właściwego.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU