Jesteś tutaj:

Ankieta na zlecenie KE dotycząca rezerwy stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve)

Drukuj

Serdecznie zapraszamy wszystkich prowadzących instalacje stacjonarne funkcjonujące w ramach systemu EU ETS do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej mechanizmu stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve).

Celem ankiety jest poznanie opinii prowadzących instalacje na temat ich oczekiwań co do wpływu mechanizmu MSR na przyszłe ceny uprawnień do emisji, planowaną redukcję emisji czy strategie hedgingowe. Ankieta przeprowadzana jest w ramach konsultacji prowadzonych przez firmę Vivid Economics na zlecenie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska (DGClima) i ma pomóc w odpowiedzi na pytanie czy rezerwa spełnia swoje cele, polegające na rozwiązaniu problemu braku równowagi na rynku między podażą a popytem oraz czy konieczne są zmiany w jej konstrukcji w świetle zwiększonych ambicji klimatycznych UE.

Udział w ankiecie umożliwia prowadzącym instalacje uczestnictwo w procesie tworzenia polityki dotyczącej przyszłego kształtu regulacji dotyczących MSR. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w końcowych zaleceniach i rekomendacjach dotyczących kształtu mechanizmu MSR i będą stanowić uzupełnienie wyników otwartych konsultacji publicznych na temat przyszłego kształtu systemu EU ETS.

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę lub zespół odpowiedzialny za wywiązanie się z zobowiązań w zakresie EU ETS w danej instalacji/firmie. Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów przeglądu mechanizmu MSR. Badanie nie wymaga od respondentów ujawniania swojej tożsamości, a odpowiedzi nie będą mogły być powiązane z konkretną firmą. Pytania dotyczące sektora, rozmiaru i kraju, w którym firma prowadzi działalność, są wymagane w celu określenia kontekstu odpowiedzi i będą ujawniane tylko w postaci zagregowanej.

Ankieta składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru i czas niezbędny na jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Ankietę można wypełniać do końca dnia do 26 lutego 2021 r.

Kliknij w link aby wypełnić ankietę: https://www.surveymonkey.co.uk/r/S6T58WD

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU