Jesteś tutaj:

Publikacja ostatecznej wersji formularza raportu dotyczącego poziomu działalności

Drukuj

Nawiązując do informacji, opublikowanej w dniu 19.02.2021 r., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami udostępnia zaktualizowaną wersję  formularza raportu dotyczącego poziomu działalności (tzw. „raport ALC”):

Jednocześnie chcemy podkreślić, że w przypadku gdy raport ALC został już wysłany do KOBiZE na roboczym formularzu, prosimy o nieprzesyłanie go ponownie na zaktualizowanej wersji formularza raportu dotyczącego poziomu działalności (ALC_template_COM_pl_2021-03-04_BM4Corr.xls).

Informujemy również, że wzór formularza sprawozdania z weryfikacji raportu ALC nie uległ zmianie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282, z 4.11.2019, str.20) prowadzący instalacje, którym przydzielono bezpłatne uprawnienia do emisji, albo który kwalifikuje się do przydziału uprawnień jest zobowiązany do przedłożenia do dnia 31 marca 2021 r. zweryfikowanego raportu dotyczącego poziomu działalności.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU