Jesteś tutaj:

Aukcje polskich uprawnień do emisji

Drukuj

W dniu 10 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 41 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 37 a 44 euro za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 105 575 000 EUR. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 5 207 500 EUA. Oznacza to, że popyt na uprawnienia EUA był ponad 2 - krotnie większy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyły 23 podmioty, z czego 17 udało się zostać zwycięzcami aukcji.

W 2021 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 118 702 500 polskich uprawnień EUA oraz 114 tys. uprawnień EUAA z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2021 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w maju 2021 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU