Jesteś tutaj:

Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji prowadzonych przez akredytowanych weryfikatorów

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja wskazująca, że zgodnie z art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanego dalej: rozporządzeniem 2018/2067 oraz art. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak również biorąc pod uwagę stan epidemii wprowadzony w Polsce w dniu 20 marca 2020 r., akredytowani weryfikatorzy mają możliwość do  przeprowadzania wirtualnych wizyt w obiektach. 

Link do komunikatu umieszczonego na stronie internetowej MKiŚ:

https://www.gov.pl/web/klimat/informacja-o-upowaznieniu-weryfikatorow-do-przeprowadzania-wirtualnych-wizyt-w-obiektach-w-zwiazku-z-wykonywaniem-przez-nich-zadan-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-eu-ets

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU