Jesteś tutaj:

Informacja o dołączeniu KOBiZE / IOŚ-PIB do sieci PCCB Network (Paris Committee on Capacity-building Network)

Drukuj

W dniu 4 marca 2021 r. KOBiZE / IOŚ-PIB został przyjęty i zarejestrowany jako członek sieci Paris Committee on Capacity-building (PCCB) – PCCB Network. Sam komitet PCCB został powołany na COP21 w 2015 r., działa pod auspicjami konwencji klimatycznej (UNFCCC) i zajmuje się obecnymi oraz pojawiającymi się potrzebami w zakresie budowania i wzmacniania potencjału na rzecz polityki klimatycznej w krajach rozwijających się. W 2019 roku zdecydowano, że PCCB będzie służyć również Porozumieniu paryskiemu.

PCCB sprzyja współpracy między podmiotami na wszystkich poziomach (lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym), wzmacniając sieci i partnerstwa w celu wzmocnienia synergii oraz promowania wymiany wiedzy i doświadczeń. PCCB Network jest stowarzyszeniem wszystkich zainteresowanych budowaniem potencjału związanego z polityką klimatyczną, którzy mogą dzielić się informacjami na temat dobrych praktyk w swojej aktywności pracy, przyczyniać się do wypełniania mandatu PCCB i współpracować innymi podmiotami z całego świata. Celem sieci PCCB jest wspieranie synergii oraz wzmacnianie spójności oraz koordynacji wysiłków na rzecz budowania potencjału w zakresie działań na rzecz klimatu.

 

Można wyróżnić następujące obszary działania PCCB Network zgodne z obszarami roboczymi komitetu PCCB:

 

  • Spójność i koordynacja w zakresie budowania potencjału w ramach UNFCCC i poza nią.
  • Identyfikacja luk w możliwościach i potrzebach w zakresie budowania potencjału związanego ze zmianami klimatu.
  • Poprawa świadomości, komunikacja i zaangażowanie w budowanie potencjału związanego ze zmianami klimatu.
  • Zagadnienia przekrojowe w budowaniu potencjału związanego ze zmianami klimatu.

 

Poza udziałem w wydarzeniach organizowanych przez komitet PCCB, członków sieci PCCB Network zachęca się do aktywności obejmującej m.in.:

  • Prowadzenia i organizowania wydarzeń związanych z wymianą wiedzy: za pośrednictwem PCCB Hub i wydarzeń w ramach regionalnych tygodni klimatycznych UNFCCC oraz innych platform współpracy.
  • Gromadzenia i rozpowszechniania informacji poprzez PCCB Network, media społecznościowe, biuletyn i inne publikacje.

 

Ponadto członkowie otrzymują okresowe biuletyny zawierające kalendarz wydarzeń zwiększających możliwości oraz informacje o bieżących i przyszłych działaniach podejmowanych przez członków PCCB Network Sieci. Mają także możliwość uczestniczenia w wymianie wiedzy eksperckiej i porad, otrzymują wyłączną przestrzeń do nawiązywania kontaktów podczas konferencji (COP i spotkania w Bonn).

Pracownicy KOBiZE mieli już okazję aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez PCCB podczas konferencji stron konwencji COP24 w Katowicach i COP25 w Madrycie, gdzie prezentowano projekt LIFE Climate CAKE PL oraz jego rezultaty (CAKE było wręcz współorganizatorem spotkania w ramach PCCB Hub w Madrycie). Współprzewodniczącą PCCB jest pani Marzena Chodor, ekspert i pracownik IOŚ-PIB/KOBiZE.

Udział CAKE/ KOBiZE/ IOŚ-PIB w PCCB Network zwiększa możliwości docierania z efektami naszej działalności, w tym realizowanych projektów, do znacznie szerszego, międzynarodowego grona odbiorców. Nie bez znaczenia jest także promocja Instytutu oraz międzynarodowa rozpoznawalność (obecnie PCCB Network obejmuje 235 członków – ośrodków naukowych, organizacji oraz instytucji rządowych i pozarządowych, inicjatyw międzynarodowych. 

Więcej informacji o  Komitecie i sieci PCCB znajdą państwo na stronach:

 https://unfccc.int/pccb-network/members) oraz  https://unfccc.int/pccb.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU