Jesteś tutaj:

Ankieta na temat działań w ramach projektu LIFE VIIEW 2050

Drukuj

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania działań IOŚ-PIB/KOBiZE/CAKE do Państwa oczekiwań w ramach nowego projektu LIFE VIIEW 2050 - Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.
Ankieta jest dostępna pod linkiem: https://ankiety.ios.edu.pl/index.php/76553?lang=pl
Ankieta zawiera 10 pytań (szacowany czas na wypełnienie to 3 minuty).

Informacja o projekcie LIFE VIIEW 2050

  • Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050r.
  • Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.
  • Analizy, które zostaną opracowane w ramach projektu obejmą ocenę funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:
    • innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych, tj. OZE i EE,
    • sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE (tj. transport) i stosowanymi tam narzędziami polityki,
    • innymi systemami handlu uprawnieniami do emisji i obecnymi w nich mechanizmami.
  • Projekt uzyskał akceptację i wsparcie Komisji Europejskiej i NFOŚiGW w ramach programu LIFE. Będzie realizowany z wykorzystaniem modeli opracowanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej KOBiZE:
https://www.kobize.pl/pl/article/life-viiew-2050/id/1789/life-viiew-2050 oraz CAKE: http://climatecake.pl/aktualnosci/nowy-projekt-cake-life-viiew-2050/

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu: cake@kobize.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU