Jesteś tutaj:

Cofnięcie akredytacji dla weryfikatora DQS Polska Sp. z o. o.

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Polskie Centrum Akredytacji z dniem 15.04.2021 r. na wniosek weryfikatora DQS Polska Sp. z o.o. cofnęło akredytację (w całym zakresie) weryfikatorowi DQS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 (nr akredytacji PL-VG-0016).

W związku z tym DQS Polska Sp. z o.o. została usunięta z wykazu akredytowanych weryfikatorów, dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka w dziale „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS”, w zakładce „Wykaz akredytowanych weryfikatorów”.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU