Jesteś tutaj:

Nowy projekt ECEMF_2020 “European Climate and Energy Modelling Forum”

Drukuj

European climate+energy

1 maja 2021 r. rozpoczął się 4-letni projekt “European Climate and Energy Modelling Forum”. Budżet wynosi 5 milionów euro. Celem projektu jest powołanie nowej instytucji na poziomie europejskim – Forum – aby zmierzyć się z kluczowym wyzwaniem naszych czasów jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Projekt jest finansowany z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy/KOBiZE/CAKE jest członkiem konsorcjum i współbeneficjentem projektu.

Forum zgromadzi naukowców zajmujących się energią i klimatem oraz decydentów z całej Europy w celu stworzenia spójnej i solidnej bazy danych istotnej do tworzenia ram politycznych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dzięki zaangażowaniu interesariuszy, podjęciu działań politycznych i badawczych, projekt zidentyfikuje krytyczne pytania badawcze, którymi następnie zajmie się Forum. Ambitne zadanie jakim jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i utrzymywanych przez członków projektu, wraz z modelami nowych członków Forum, będzie stanowić rdzeń programu badawczego. Analizy będą dotyczyły m.in. roli strony popytowej i podażowej, zachowań społecznych oraz działań UE w globalnym kontekście politycznym. W ramach projektu opracowana zostanie również nowatorska otwarta infrastruktura cyfrowa do obsługi komunikacji i dyskusji nad scenariuszami, modelami, założeniami i wynikami.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział ponad 50 uczestników z 15 partnerów projektu, w tym eksperci ds. technicznych, komunikacyjnych i politycznych. Dwóch członków międzynarodowej Rady Doradczej, prof. John Weyant z Stanford Energy Modeling Forum i prof. Shinichiro Fujimori z Kyoto University, podzielili się swoimi doświadczeniami na temat wartości ćwiczeń porównawczych modeli i zainspirowali Forum.

Konsorcjum ECEMF jest kierowane przez Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (KTH) i składa się z 15 partnerów z 9 krajów, w tym CMCC, IIASA, PIK, TU Wien, e-think, TNO, Fraunhofer ISI, E3M, PBL, Artelys, Comillas, TU Delft, University of Melbourne i IOŚ-PIB.

Zadania IOŚ-PIB/KOBIZE/CAKE w ramach projektu obejmują prace w ramach dwóch pakietów badawczych (tzw. Working Packages):

  • Pakiet Badawczy (WP1) – Droga do neutralności klimatycznej w UE

– Zaangażowanie w tworzenie scenariuszy i prowadzenie analiz.

– Wykorzystanie i aktualizacja modelu energetycznego MEESA.                                     

  • Pakiet Badawczy (WP6) – Społeczność, zasięg, rozpowszechnianie i efekty projektu

– Zaangażowanie w opracowanie i wdrożenie szczegółowego planu komunikacji oraz zbudowanie sieci interesariuszy.

– Warsztaty, w tym jedno spotkanie z Rządem RP.

Więcej informacji na stronie projektuECEMF raz koncie Twitter: @ECEMF_2020


Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2” 

„Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii”

Dofinasowanie:        92 982 zł

Całkowita wartość:  92 982 złPrzedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w związku z realizacją projektu „„Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii” w ramach programu ramowego HORYZONT 2020.

W związku z realizacją projektu „Europejskie Forum Modelowania Klimatu i Energii” (ECEMF - European Climate and Energy Modelling Forum), Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 526425/PnH2/2021 z dnia 10.11.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.

Głównym celem projektu ECEMF jest analiza porównawcza 20 modeli opracowanych i rozbudowywanych przez partnerów konsorcjum wraz z modelami nowych członków Forum. Stworzona zostanie spójna i adekwatna baza wiedzy oraz wyników badań na potrzeby oceny polityki klimatyczno-energetycznej. Zasoby bazy wiedzy ECEMF wykorzystane zostaną jako wsparcie informacyjne w dyskusji procesu podejmowania decyzji. ECEMF przyczyni się do postępu w nowoczesnym modelowaniu umożliwiając udostępnianie: danych wejściowych przy użyciu otwartych standardów, metod porównywania modeli, naukowych narzędzi programistycznych.

Plakat

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU