Jesteś tutaj:

Informacja o określeniu przez Komisję Europejską jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF)

Drukuj

W dniu 31 maja 2021 r. Komisja Europejska w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/927 w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 (Dz. Urz. UE L 203 z 09.06.2021, str. 14) określiła jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF), za pomocą którego dostosowany jest przydział bezpłatnych uprawnień do emisji zgodnie z art 10a ust. 5 i 10a ust. 5a dyrektywy 2003/87/WE. Współczynnik CSCF wynosi 100% dla każdego roku w okresie 2021-2025, co oznacza, że przydziały pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do tego co zostało wyliczone we wstępnych wyliczeniach przed określeniem ww. współczynnika.

Decyzja Komisji Europejskiej

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU