Jesteś tutaj:

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2021 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r.

Drukuj

W dniu 22 lipca 2021 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2021 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE, obydwa kalendarze aukcji uwzględniają operacje w rezerwie MSR do 31 sierpnia 2022 r. Należy przypomnieć, że po opublikowaniu przez KE w dniu 12 maja 2021 r. informacji o nadwyżce, tj. całkowitej liczbie uprawnień znajdujących się w obiegu (ang. Total Number of Allowances in Circulation – TNAC) w 2020 r. wolumeny na aukcji od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. zmniejszą się o ok. 378,905 mln uprawnień EUA i trafią do rezerwy MSR.

 

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2021 r. 

Aktualizacja kalendarza na aukcji na 2021 r. dotycząca obniżenia wolumenów aukcyjnych w okresie od września do grudnia 2021 r., które zasilą rezerwę MSR wynika z przepisów decyzji 2015/1814 i rozporządzenia 1031/2010 oraz publikacji KE z maja 2021 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu. W efekcie aktualizacji kalendarza wolumeny aukcyjne na aukcję poczynając od września do grudnia 2021 r. zmienią się w następujący sposób:

 

  • Polska aukcja – 2,066 mln/na aukcję (wcześniej 2,575 mln)
  • Unijna aukcja uprawnień dla 25 państw czł. UE (+państwa EOG/EFTA + Fundusz Innowacyjny + Fundusz Modernizacyjny) - 2,515 mln/na aukcję (wcześniej 3,288 mln)
  • Niemiecka aukcja – 1,805 mln/na aukcję (wcześniej 2,651 mln)

 

Sumarycznie dla Polski oznacza to, że przedmiotem sprzedaży w 2021 r. będzie 105,184 mln uprawnień EUA. Poniżej przedstawiony zaktualizowany szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2021 r.

 

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2021 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2021 r.

Wolumen uprawnień EUA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

3, 10, 17 i 24 lutego

2 575 000

9:00-11:00 (środa)

3, 10, 17, 24 i 31 marca

7, 14, 21 i 28 kwietnia

5, 12, 19 i 26 maja

2, 9, 16, 23 i 30 czerwca

7, 14, 21 i 28 lipca

4, 11, 18 i 25 sierpnia

1 287 500 i 1 300 500 (25 sierpnia)

1, 8, 15, 22 i 29 września

2 066 500 i 2 074 000 (15 grudnia)

6, 13, 20 i 27 października

3, 10, 17 i 24 listopada

1, 8 i 15 grudnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2022 r. opublikowanego przez EEX

 

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r.

Zgodnie z nowym kalendarzem na 2022 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 601,222 mln uprawnień EUA, z czego przewiduje się do sprzedania dla:

  • Polski - 75,324 mln uprawnień EUA,
  • aukcji unijnej - 412,953 mln uprawnień EUA(w tym sprzedaż w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego wyniesie odpowiednio 40 mln i 68,255 mln uprawnień),
  • Niemiec – 112,944 mln uprawnień EUA

 

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA mają odbywać się od dnia 19 stycznia do 7 grudnia 2022 r., co 2 tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Aukcje unijne odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 10 stycznia do 19 grudnia 2022 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 14 stycznia do 16 grudnia 2022 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00)

Giełda EEX poinformowała, że harmonogram dla aukcji lotniczych EUAA zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2022 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedynczą aukcję

Godzina

 

PL EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 stycznia

 

2 658 000

 

 

 

 

 

 

9:00-11:00 (środa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 i 16 lutego

2, 16, 30 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

6 i 20 lipca

3, 17 i 31 sierpnia

1 329 000 i 1 334 500 (31 sierpnia)

14 i 28 września

 

 

4 874 000*

 

 

 

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 grudnia

4 876 000*

* kalendarz aukcji na 2022 r. nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. Wówczas nastąpi aktualizacja kalendarza w okresie od września do grudnia 2022 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2022 r. opublikowanego przez EEX

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU