Jesteś tutaj:

Komunikat ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne przez prowadzących instalacje objętych systemem EU ETS.

Link do komunikatu umieszczonego na stronie internetowej MKiŚ:

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-stosowania-dobrowolnych-systemow-certyfikacji-kryteriow-zrownowazonego-rozwoju-na-potrzeby-wymagan-systemu-eu-ets

Dalsze informacje odnośnie wykazywania spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę używaną w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z art. 38 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającym rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L nr 334 z 31.12.2018 r., s. 1, ze zm.) będą przekazane w kolejnych komunikatach w nadchodzących tygodniach.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU