Jesteś tutaj:

Wyjaśnienia dotyczące liczby wydanych na rachunek instalacji uprawnień do emisji przydzielonych na rok 2021

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2021 r. zostały wydane uprawnienia do emisji na rachunki instalacji w rejestrze Unii, zgodnie z ogłoszeniem Ministra ds. klimatu opublikowanym w BIP: Wykaz instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na 2021 rok: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wydanie to dotyczy ostatecznej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielonych na rok 2021 wynikających z raportu dotyczącego danych podstawowych (BDR) przedłożonych we wniosku w roku 2019 i zatwierdzonych przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r. i uwzględniające brak zmian wynikających z przedłożonych do końca marca 2021 r. raportów dotyczących poziomu działalności (ALC). Bieżące wydanie uprawnień do emisji nie obejmuje dostosowania przydziału uprawnień do emisji, w zakresie dodatkowej liczby przydzielonych uprawnień do emisji. W przypadku instalacji gdzie nastąpiło zmniejszenie przydziału uprawnień do emisji, z uwagi na zmianę poziomu działalności, takie wydanie zostało wstrzymane.

Dostosowana ostateczna roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji ustalona w następstwie dostosowania przydziału uprawnień do emisji zostanie wydana niezwłocznie po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU