Jesteś tutaj:

Konferencja Klimatyczna COP 26 w Glasgow

Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z dwóch wydarzeń tzw. side eventów, które CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB miał okazję współorganizować podczas Konferencji COP26, czyli 26 sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26, UNFCCC), która w tym roku odbywała się w Glasgow. Oba wydarzenia odbyły się w Pawilonie Unii Europejskiej w dniu 4 listopada 2021 r.

  • Side event pt. “Pricing Carbon to Support a Transition to Net Zero”

Pierwsza sesja tego wydarzenia dotyczyła mapy drogowej do osiągnięcia neutralności klimatycznej (net-zero) na szczeblu krajowym i lokalnym. Moderatorem pierwszej sesji był Pan Artur Runge Metzger (były dyrektor w DG Climate Action, Komisja Europejska). Natomiast, jako paneliści wystąpili: Pan Gregory Baker (En+ Group), Pan Robert Jeszke (CAKE/KOBiZE), Catarina Selada (CEiiA – Centre of Engineering and Product Development), Yan Qin (Refinitiv) oraz Vicky Pollard (Komisja Europejska).

COP26

Podczas tego side eventu Robert Jeszke (CAKE/KOBIZE)  przedstawił wyniki analizy „Polska net-zero 2050[1] i podkreślił, że cel dekarbonizacji, który jest częścią pakietu “Fit for 55” jest bardzo ambitny, ale możliwy do osiągnięcia przy szybkim postępie technologicznym (tj. w transporcie, rolnictwie i przemyśle) oraz odpowiednim dostępie do środków finansowych (publicznych i prywatnych). Podkreślił, że ograniczenie zużycia paliw kopalnych i wdrożenie OZE w drodze do neutralności klimatycznej do 2050 r. w UE i Polsce nie są wystarczające i wskazał na potrzebę przyjęcia na dużą skalę technologii BECCS, CCS i CCU, jak również elektryfikacji przemysłu, przyjęcia technologii wodorowych, upowszechnienia elektromobilności oraz nowych rozwiązań i mechanizmów w rolnictwie. W odniesieniu do sytuacji na rynku emisji, wskazał, że rozwój podatków od emisji CO2 i systemów handlu uprawnieniami do emisji na świecie przyspiesza w związku z pilnymi wyzwaniami w dziedzinie klimatu. Odnosząc się do propozycji dotyczących wprowadzenia CBAM na granicy UE wskazał, że może mieć on wpływ na tempo wprowadzania rozwiązań opartych na “carbon pricing” w innych częściach świata, ale jego głównym zadaniem jest ochrona europejskich przedsiębiorstw i przemysłu przed ryzykiem ucieczki emisji i przenoszeniem produkcji poza UE. Poinformował również, że CAKE/KOBiZE obecnie pracuje nad nowym projektem LIFE VIIEW 2050 (“Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETSna zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.” (LIFE 19GIC/PL/001205)[2]. , którego głównym celem jest ocena funkcjonowania systemu EU ETS, jego wpływu i interakcji z innymi systemami ETS, które są rozwijane globalnie oraz możliwości ich rozwoju w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

COP26 COP26

Druga sesja wydarzenia dotyczyła wyzwań jakie stoją przed procesem osiągnięcia neutralności klimatycznej z perspektywy globalnych systemów opartych na cenach za emisje oraz związanych z realizacją art. 6 porozumienia Paryskiego. Moderatorem dyskusji w tej części był Louis Redshaw (Redshaw Advisors), natomiast jako paneliści wystąpili: Andrei Marcu (ERCST), Sha Yu (Uniwersytet w Maryland) oraz Elisabeth Sturcken (European Defense Fund).

Nagranie z side eventu można obejrzeć tu: video

  • Side event “Carbon markets & net-zero: trends and prospects in the domestic, international and voluntary markets”

CAKE/ KOBiZE/ IOŚ-PIB był również współorganizatorem wydarzenia, które było poświęcone rynkom emisji dwutlenku węgla, które mają znacząco przyczynić się do osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy stulecia. Wykorzystywanie ich potencjału wymaga solidnych krajowych i międzynarodowych ram politycznych w obszarze zgodności i dobrowolności. Podczas tego wydarzenia omówiono, w jaki sposób istniejące rynki emisji dwutlenku węgla mogą pomóc w osiągnięciu zerowej emisji netto, w tym poprzez wysokiej jakości kredyty węglowe, integrację usuwania dwutlenku węgla i integrację głównych rynków emisji.

W side evencie uczestniczyli: Dirk Weinreich (Minister Środowiska Niemiec), Stefano De Clara – Szef Sekretariatu International Carbon Action Partnership (ICAP), Simone Borghesi – Dyrektor Florence School of Regulation Climate, European University Institute (FSR, EUI) i Stefano F. Verde – Z-ca Dyrektora, European University Institute (EUI) oraz Brad Schallert – Dyrektor, Carbon Market Governance and Aviation, World Wildlife Fund (WWF-US).

Nagranie z side eventu można obejrzeć tu: video

Więcej informacji i pełna relacja z obu side eventów na COP26 znajduje się na stronie:

https://climatecake.ios.edu.pl/aktualnosci/aktualnosci-life-viiew-2050/konferencja-klimatyczna-cop-26-w-glasgow/

 

[1] LIFE VIIEW 2050 - projekt pn.“Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETSna zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.” LIFE VIIEW 2050 (LIFE 19GIC/PL/001205) jest dofinansowany ze środków UE z programu LIFE i współfinansowany ze środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

[2] Dokument „Polska net-zero 2050: Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r. został przygotowany w ramach projektu: “System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)" - LIFE16 GIC/PL/000031. Projekt LIFE16 GIC/PL/000031 (LIFE Climate CAKE PL)” jest współfinansowany ze środków UE z programu LIFE i współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU