Jesteś tutaj:

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY IOŚ-PIB/KOBIZE A IGTIPC Z KAZACHSTANU W ZAKRESIE SYSTEMÓW HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI

Drukuj

Podpisanie memorandum

6 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej odbyło się bilateralne spotkanie pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska-Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach którego funkcjonuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: IOŚ-PIB/KOBiZE), a International Green Technologies and Investment Projects Center NJSC (dalej: IGTIPC), która to instytucja jest operatorem Krajowego Rejestru Uprawnień Republiki Kazachstanu. Spotkanie miało format seminarium i dotyczyło funkcjonowania systemów handlu uprawnieniami do emisji w UE i Kazachstanie.

Strona polska przedstawiła dotychczasowe doświadczenia związane z implementacją i działaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji, w szczególności w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji, czyli elementów, które w pierwszej kolejności są niezbędne do wdrożenia w nowo powstałych systemach. Ponadto, przedstawiono projekty badawcze, w których obecnie bierze udział IOŚ-PIB/KOBiZE, tj. LIFE Climate CAKE PL, LIFE VIIEW 2050 oraz ECEMF. Część dyskusji dotyczyła projektu nowych regulacji UE, tj. pakietu Fit for 55%, w tym szczególnie kwestii podatku granicznego (z ang. CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), którego ewentualna implementacja będzie przekładać się bezpośrednio na działanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w Kazachstanie.

Dyrektor IOŚ-PIB, dr inż. Krystian Szczepański wyraził gotowość do wymiany doświadczeń, wsparcia eksperckiego, naukowego i metodologicznego w ramach integracji ETS Republiki Kazachstanu z systemem UE. W przypadku IOŚ-PIB/KOBiZE jest to pierwsza tego typu międzynarodowa współpraca, która mamy nadzieję, będzie przykładem dla innych krajów spoza UE.

Ważnym punktem spotkania było podpisanie Memorandum pomiędzy IOŚ-PIB/KOBiZE a IGTIPC mające na celu rozwój polsko-kazachskiej współpracy w obszarze systemów handlu uprawnieniami do emisji. Z ramienia IOŚ-PIB dokument podpisała Monika Sekuła, Zastępca Kierownika KOBiZE, IOŚ-PIB, natomiast przedstawicielem strony kazachskiej wizytującym Warszawę był Daniyar Yerenchinov, Prezes Zarządu IGTIPC.

RozmowyRozmowyPodpisanie memorandum

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU