Jesteś tutaj:

Drugi numer publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Drukuj

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim numerem publikacji pt. „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim oraz angielskim.

       „GO250. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

"GO250. Climate. Society. Economy."

Przygotowanie i stworzenie kolejnego numeru publikacji wychodzi naprzeciw konieczności zapewnienia odpowiedniej wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno- energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.

Pandemia COVID-19 wywiera silny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej, a w konsekwencji na emisje gazów cieplarnianych. Z jednej strony powodując w ostatnich latach duże spadki emisji, a z drugiej strony obserwowane ostatnio wyraźne odbicie gospodarcze i znaczny wzrost zapotrzebowania na towary, których produkcja została wstrzymana w związku z czasowymi lockdownami. W otoczeniu rosnących cen nośników energii oraz cen uprawnień do emisji odbył się również ostatni Szczyt Klimatyczny COP26 w Glasgow. Natomiast na forum UE w tym właśnie czasie trwają prace nad zaprezentowanym przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. Pakietem „Fit for 55” i poszczególnymi jego elementami o charakterze regulacyjnym.

Mając to wszystko na uwadze, mamy przyjemność zaprezentować Państwu kilka naszym zdaniem interesujących tematów, które są i w najbliższym czasie będą szeroko dyskutowane. Kwestie te dotyczą zarówno oceny obecnej sytuacji na arenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, w tym roli unijnej dyplomacji, oceny tego co na poziomie UE i Polski będzie miało istotne znaczenie w realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu i „Pakietu Fit for 55”, tj. sytuacji na rynku CO2 w EU ETS, sprawiedliwym rozdziale obciążeń w ramach podnoszonych celów polityki klimatycznej, roli nowych energetycznych technologii nisko i zeroemisyjnych, transformacji sektora transportu samochodowego, a także kwestii finansowania przedsięwzięć służących ochronie klimatu.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja spełni Państwa oczekiwania i zapewni odpowiednią w tej tematyce wiedzę.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU