Jesteś tutaj:

Uruchomienie elektronicznego systemu do składania raportów o poziomie działalności ALC

Drukuj

Zgodnie z art. 64 ust. 3, ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1), począwszy od 1 stycznia 2022 r. raport o poziomach działalności (dalej: ALC) należy wprowadzać za pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie https://ksw.kobize.pl/
Pierwszymi raportami ALC, które będzie można wprowadzić są raporty o poziomach działalności w roku 2021, które należy przekazać do KOBiZE wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji w terminie do 31 marca 2022 r.
Dane z raportów ALC za lata 2019 i 2020 r. (w formie formularzy Excel), zostały wprowadzone do systemu przez KOBiZE przed uruchomieniem. Raporty te są pełnoprawną formą i na ich podstawie zostały przydzielone bezpłatne uprawnienia do emisji na rok 2021.

Dostęp do systemu posiadają podmioty zarejestrowane w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, do których przypisano instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (dla jednego podmiotu może być przypisane kilka instalacji). Dlatego też pierwsze logowanie odbywa się z wykorzystaniem bieżącego loginu i hasła do Krajowej bazy. Po kliknięciu w przycisk Administracja (w menu z lewej strony), pojawia się okno zarządzania użytkownikami. W tym miejscu zalogowany użytkownik podmiotu w Krajowej bazie może dodawać nowych użytkowników systemu krajowych środków wykonawczych. Użytkownicy systemy KŚW będą posiadać dostęp wyłącznie do tego systemu.

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych 22 56 96 598 jest dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00.

Poradnik w zakresie wprowadzania danych do systemu Krajowych Środków Wykonawczych znajduje się pod linkiem.

Aby zalogować się do systemu, należy wejść na stronę internetową:

https://ksw.kobize.pl/

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU