Jesteś tutaj:

Drugi numer publikacji - Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów

Drukuj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem naszej najnowszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.” Podręcznik został przygotowany w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL i stanowi drugą część publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r.

Podręcznik został napisany w celu zaprezentowania w jednym miejscu najważniejszych polityk, środków oraz instrumentów wsparcia w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, które znajdują się w gestii samorządów. To właśnie samorządy lokalne dysponują największym potencjałem w zakresie integracji środków na rzecz rozproszonego wytwarzania energii, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i wielu innych elementów wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju. Zainicjowanie i wdrożenie zmian mających na celu ochronę klimatu to szansa na rozwój miast i gmin oraz szereg korzyści, takich jak: poprawa jakości powietrza i unowocześnienie infrastruktury energetycznej i transportowej, które będą odczuwalne przez następne dekady.

Podręcznik zawiera wiele cennych wskazówek i porad co do kierunków działań, jakie mogą być podejmowane przez samorządy w ramach transformacji energetycznej, w szczególności opis dostępnych źródeł finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć tego obszaru (z zastrzeżeniem, że dotyczą one obecnie realizowanych konkursów w ramach dotychczasowej perspektywy finansowej).

 

W podręczniku zaprezentowano także wyniki analiz wykonanych w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL w zakresie potencjału redukcji gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach dla scenariuszy zakładających poziomy redukcji spójne z celami UE.

W związku z tym, ze ważną zasadą, którą się kierujemy, jest jak najpełniejsze dopasowanie naszych prac do oczekiwań i potrzeb odbiorców bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety. Państwa odpowiedzi (i podpowiedzi) pomogą nam ukierunkować prace tak, aby ich wyniki były przydatne interesariuszom polityki klimatyczno-energetycznej.

 

Serdecznie polecamy!

Polska NetZero2050    Polska Net Zero

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU