Jesteś tutaj:

Nowy formularz Planu metodyki monitorowania

Drukuj

Informujemy o publikacji nowego formularza planu metodyki monitorowania.

Formularz znajduje się również na stronie Krajowego ośrodka w zakładce: Przydziały uprawnień - instalacje/Lata 2021-2030/Materiały do pobrania.

Prosimy o sporządzanie planów metodyki monitorowania na aktualnym formularzu. W przypadku dokonywanych aktualizacji planów metodyki monitorowania wynikających ze zmian w instalacji, również należy skorzystać z nowego formularza.

Zmiana formularza planu metodyki monitorowania polega na modyfikacji odniesień do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU