Jesteś tutaj:

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Drukuj

        W związku z informacją Komisji Europejskiej o zidentyfikowanych problemach z prawidłową klasyfikacją strumienia materiałów wsadowych – mocznik w sekcji B.7.(b) formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za 2021 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka w zakładce: „Materiały do pobrania” w kategorii: „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” została zamieszczona zaktualizowana wersja formularza raportu rocznego.

Bezpośredni link:

       Informujemy również, że przy sprawozdawaniu emisji CO2 za 2021 rok możliwe również jest korzystanie z dotychczas udostępnionego na nowy okres rozliczeniowy formularza (tylko w obecnym roku sprawozdawczym). W takim przypadku dla odazotowania spalin należy w dotychczasowym formularzu raportu w tabeli w zakładce: B. Opis instalacji, w punkcie: 7 o emisjach z instalacji, w punkcie: (b) Istotne strumienie materiałów wsadowych uwzględnić mocznik dokonując następujących wyborów z listy i wpisów:
– w kolumnie: Typ strumienia materiałów wsadowych wybrać z listy: Spalanie: Oczyszczanie (węglany),
– w kolumnie: Kategoria strumienia materiałów wsadowych wybrać z listy: materiał – inne materiały,
– w kolumnie: Nazwa strumienia materiałów wsadowych wpisać: mocznik.


Powyższy sposób postępowania obrazuje fragmentu przykładowego raportu (żółty kolor - Istnieje możliwość powiększenia grafiki):

Tabela z informacją

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU