Jesteś tutaj:

Formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udostępniony został nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla operatorów statków powietrznych.

Zmiana w strukturze formularza dostosowana została do nowego zakresu operacji lotniczych objętych systemami handlu EU ETS i CH ETS. W związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (BREXIT), od dnia 1 stycznia 2021 r. zmienił się zakres lotów, w stosunku do których należy realizować obowiązki dotyczące raportowania i rozliczania emisji przez operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Z uwagi na fakt, że formularz obejmuje dane zgłaszane na potrzeby trzech systemów/mechanizmów (EU ETS, CH ETS oraz CORSIA), obowiązek wypełnienia go stosownymi danymi, zachodzi wyłącznie w odniesieniu do tego systemu/mechanizmu, którym objęty został operator statków powietrznych.

Formularz zamieszczony został w dziale Materiały do pobrania w zakładce Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS.

UWAGA:

Operatorzy statków powietrznych, którzy są w trakcie sporządzania raportu na temat wielkości emisji na poprzednim formularzu, lub już taki raport sporządzili, nie muszą ponownie przygotowywać raportu z wykorzystaniem nowego formularza. Jedyną zasadniczą różnicą pomiędzy nową wersją formularza a starą wersją formularza jest brak możliwości uwzględnienia w raporcie lotów wykonywanych z lotnisk zlokalizowanych na terytorium Wielkiej Brytanii do lotnisk zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Korzystając ze starszej wersji formularza należy pamiętać aby nie uwzględniać takich lotów w raporcie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU