Jesteś tutaj:

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r.

Drukuj

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r.

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. w związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. Nowy harmonogram zawiera również aktualizację wolumenu sprzedawanego na aukcji dla Bułgarii, który zwiększy się o 5,16 mln uprawnień w związku z ich niewykorzystaniem w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS. Oznacza to, że całkowity wolumen uprawnień jaki zostanie sprzedany na aukcji w 2022 r. wzrośnie do 608,73 mln uprawnień EUA (licząc bez późniejszej korekty MSR).

W związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. cały niesprzedany wolumen uprawnień, zgodnie z art. 7 ust. 8 rozporządzenia aukcyjnego, będzie rozdzielony równomiernie na cztery kolejne aukcje. Oznacza to, że w okresie od 16 marca do 27 kwietnia br. Polska będzie sprzedawać po 3,3225 uprawnień EUA na każdej z czterech aukcji.

  • Polski - 75,324 mln uprawnień EUA,
  • aukcji unijnej (25 państw czł. UE + 3 państwa EOG-EFTA) - 418,113 mln uprawnień EUA(w tym sprzedaż w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego wyniesie odpowiednio 40 mln i 68,255 mln uprawnień),
  • Niemiec – 112,944 mln uprawnień EUA
  • Irlandia Płn. – 2,345 mln uprawnień EUA

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA odbywają się od dnia 19 stycznia do 7 grudnia 2022 r., co 2 tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Aukcje unijne odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 10 stycznia do 19 grudnia 2022 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 14 stycznia do 16 grudnia 2022 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00)

Z kolei w ramach aukcji lotniczych EUAA zostanie sprzedanych w sumie 3,111 mln uprawnień EUAA, z czego Polsce przypadnie w udziale ok. 109,5 tys. (aukcja odbędzie się 18 maja br.)

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2022 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

19 stycznia


2 658 000
3 322 500


9:00-11:00 (środa)

2, 16 lutego

2, 16 i 30 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

6 i 20 lipca

3, 17 i 31 sierpnia

1 329 000 i 1 334 500
(31 sierpnia)

14 i 28 września4 874 000 

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 grudnia

4 876 000

*W związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. cały niesprzedany wolumen uprawnień będzie rozdzielony równomiernie na cztery aukcje, co w okresie od 16 marca do 27 kwietnia br. oznacza po 3,3225 sprzedanych uprawnień EUA (zamiast 2,658 mln).

** kalendarz aukcji na 2022 r. nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. Wówczas nastąpi aktualizacja kalendarza w okresie od września do grudnia 2022 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU