Jesteś tutaj:

Konferencja on-line ws. reformy rezerwy MSR i jej wpływu na EU ETS i ceny uprawnień EUA

Drukuj

W dniu 10 marca 2022 r. odbyła się współorganizowana przez zespół CAKE/KOBiZE oraz Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE  konferencja on-line pt. “Reform of the MSR and its impact on the EU ETS & EUA prices”.

W wydarzeniu uczestniczyli Pan Arkadiusz Pluciński Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Moderatorem wydarzenia była Pani Federica Di Sario z portalu Carbon Pulse.

Podczas konferencji Pan Robert Jeszke, szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych w KOBiZE, podkreślił, że UE stoi obecnie w bezprecedensowej sytuacji geopolitycznej związanej z atakiem Rosji na Ukrainę. Konsekwencją będzie szybko rosnąca niezależność Europy od gazu ziemnego, którego 40% importu do UE pochodzi z Rosji, natomiast wszystkie nośniki energii stanowiły 62% unijnego importu z Rosji. To rodzi pytania o kształt  Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55 oraz całej transformacji energetycznej UE. Wzrost cen uprawnień EUA powinien być wspierany przez wciąż silne fundamenty rynku CO2, wynikające z przyjętych bardzo ambitnych celów klimatycznych i znaczącego ograniczenia podaży uprawnień w przyszłości. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na szereg elementów technicznych systemu EU ETS, które zostaną zmienione w ramach pakietu „Fit for 55”. Jednym z najważniejszych elementów jest rezerwa MSR, która została stworzona aby "wchłaniać"  wszelkie nadwyżki uprawnień na rynku spowodowane redukcją emisji. Obecnie, przy wyższym poziomie tzw. „intake rate” 24%, efekt byłby silniejszy i miałby duży wpływ na dostępność uprawnień na rynku i wywierałby większą presję na ceny EUA. Wycofanie się z rosyjskiego gazu ziemnego jest prawdziwym wyzwaniem dla Europy, dlatego refleksję nad kształtem reformy EU ETS należy rozpatrywać całościowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Europy.

 Pan Maciej Pyrka ekspert ds. modelowania w CAKE/KOBiZE wygłosił prezentację wprowadzającą pt. „Reforma Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) w pakiecie „Fit for 55”, w której przedstawił kilka opcji zaprojektowania mechanizmu MSR zapewnianiających realizację celu redukcyjnego UE na 2030 r., co jest niezwykle istotne w kontekście rewizji tego mechanizmu.

 W swoim wystąpieniu wskazał kilka głównych wyników analizy CAKE dotyczących MSR:

  • Przedłużenie obecnego 24% poziomu „intake rate” do 2030 r. skutkowałoby znacznie szybszym zmniejszeniem podaży uprawnień w systemie poprzez zwiększenie transferów EUA do MSR i przyspieszenie redukcji emisji do 2025 r.;
  • We wszystkich scenariuszach dotyczących wprowadzenia mechanizmu MSR, UE wypełni swój cel redukcyjny na 2030 r. (61% redukcji w 2030 r. w porównaniu z 2005 r.);
  • Wdrożenie pakietu „Fit for 55” zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej spowodowałoby wzrost ceny EUA do ok.130 EUR w 2030 r. (w scenariuszu średnich cen);
  • Wzrost ceny EUA w 2030 r. będzie miało poważne skutki, które zostaną odzwierciedlone we wzroście kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz wzroście cen produkcji w sektorach energetycznym i sektorach energochłonnych w UE.

Analiza CAKE dotycząca reformy rezerwy MSR w kontekście Fit for 55 dostępna jest tutaj.

Zwieńczeniem wydarzenia był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska), Bernadett Papp (Vertis Environmental Finance) oraz Pan Jos Delbeke reprezentujący European University Institute/ European University Institute, EIB Chair on Climate Change Policy and International Carbon Markets), a moderatorem dyskusji była Pani Federica Di Sario z Carbon Pulse. Uczestnicy panelu wymieniali swoje spostrzeżenia na temat m.in. obecnej sytuacji na rynku uprawnień, koncepcji rezerwy MSR i wpływie tego mechanizmu na rynek CO2, ceny i system EU ETS, propozycji wprowadzenia korytarza cenowego czy też wprowadzania mechanizmów zabezpieczających rynek (reforma art. 29a dyrektywy EU ETS).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU