Jesteś tutaj:

Zaproszenie na konferencję „Wyzwania transformacji w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej do 2050 roku” - 21 czerwca 2022 r.

Drukuj

Zaproszenie na Konferencję – 21 czerwca 2022

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Wyzwania transformacji w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej do 2050 roku”, organizowanej przez Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) w Warszawie o godzinie od 10.00 - 16.30. Udział w konferencji jest możliwy w formie stacjonarnej oraz online.

Plakat konferencji

Tematem przewodnim konferencji jest omówienie wyzwań transformacji gospodarczej w perspektywie osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku w Polsce i Unii Europejskiej.

Przedstawiony w Europejskim Zielonym Ładzie ambitny cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w połowie stulecia jest konsekwentnie realizowany. Obecnie procedowany jest pakiet regulacyjny „Fit for 55” obejmujący działania do roku 2030 i wpisujący się w ścieżkę dojścia do neutralnej klimatycznie gospodarki Unii Europejskiej w 2050 roku. Działaniom tym musi towarzyszyć dogłębna analiza skutków, wypracowanie rozwiązań gwarantujących sprawiedliwy podział wysiłków oraz opracowanie środków łagodzących obciążenia dotykające obywateli Wspólnoty.

Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja najnowszych wyników analiz CAKE oraz innych interesariuszy. Przewidziany w programie panel poświęcony będzie problemom transformacji sektorowej i wyzwaniach sektorów energochłonnych, w tym zmian w polskim ciepłownictwie w kontekście polityki klimatycznej UE.

Więcej informacji oraz pełen opis wydarzenia znajduje się w projekcie agendy oraz opisie wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w ADN Centrum Konferencyjne, Browary Warszawskie Budynek GH; wejście B, ul. Grzybowska 56, Warszawa

Link do konferencji zostanie przekazany do zarejestrowanych uczestników przed wydarzeniem. Podczas konferencji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.


Agenda KONFERENCJA CAKE 21.06.2022 r.: AGENDA 

REJESTRACJA: REJESTRACJA

Serdecznie zapraszamy!

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU