Jesteś tutaj:

Nowe analizy CAKE/KOBiZE dotyczące net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

Drukuj

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze trzy publikacje przygotowane w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL dotyczące transformacji energetyki, roli transportu publicznego oraz skutków wdrożenia wybranych instrumentów mitygujących emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie. Analizy te stanowią kontynuację wcześniejszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r. i odpowiadają na aktualne wyzwania w kontekście pakietu „Fit for 55” oraz Europejskiego Zielonego Ładu i przedstawiają skutki proponowanych w jego ramach rozwiązań oraz regulacji.

 

 

 

Raport przedstawia możliwe kierunki zmian w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce i w krajach UE. W raporcie przeanalizowano kilka scenariuszy istotnych z punktu widzenia wyzwań transformacji oraz ryzyka związanego z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej. W raporcie przeanalizowano kilka scenariuszy istotnych z punktu widzenia wyzwań transformacji oraz ryzyka związanego z zawirowaniami na rynkach paliw w obecnej sytuacji geopolitycznej.

 

W raporcie przeanalizowano możliwe kierunki zmian w sektorze transportowym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu publicznego. W kontekście transformacji Polski w kierunku neutralności klimatycznej przeanalizowano scenariusze istotne z punktu widzenia wyzwań jakie stoją przed Polską, wynikających z konieczności wypełnienia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach polityki klimatycznej UE.

 

Polityka klimatyczna W raporcie przeanalizowano możliwości redukcji emisji GHG w sektorze rolnictwa w Polsce w perspektywie 2050 roku w ramach dwóch scenariuszy: 1) NEU (zakładający osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej na podstawie zastosowania obecnych działalności produkcyjnych i technik wytwórczych w rolnictwie), 2) NEU+ (oceniający skutki dodatkowych instrumentów ograniczających emisję GHG, w tym: zalesienia użytków rolnych, podnoszenie poziomu wód gruntowych na użytkowanych glebach organicznych oraz wykorzystania biogazowni w celu ograniczenia emisji z tytułu zarządzania nawozami naturalnymi).

 

 

Serdecznie zapraszamy do lektury!

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU