Jesteś tutaj:

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2023 r.

Drukuj

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2023 r.

W dniu 28 lipca 2022 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA na 2023 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE, obydwa kalendarze aukcji uwzględniają operacje w rezerwie MSR do 31 sierpnia 2023 r. Należy przypomnieć, że po opublikowaniu przez KE w dniu 12 maja 2022 r. informacji o nadwyżce, tj. całkowitej liczbie uprawnień znajdujących się w obiegu (ang. Total Number of Allowances in Circulation – TNAC) w 2021 r. wolumeny na aukcji od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. zmniejszą się o ok. 347,811 mln uprawnień EUA i trafią do rezerwy MSR.

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2022 r.

Aktualizacja kalendarza na aukcji na 2022 r. dotycząca obniżenia wolumenów aukcyjnych w okresie od września do grudnia 2022 r., które zasilą rezerwę MSR wynika z przepisów decyzji 2015/1814rozporządzenia 1031/2010 oraz publikacji KE z maja 2022 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu. W efekcie aktualizacji kalendarza wolumeny aukcyjne na aukcję poczynając od września do grudnia 2022 r. zmienią się w następujący sposób:

•    aukcje polskich uprawnień EUA – 3,101 mln/na aukcję;
•    unijna aukcja uprawnień EUA dla 25 państw czł. UE (+państwa EOG/EFTA + Fundusz Innowacyjny + Fundusz Modernizacyjny) -  2,510 mln/na aukcję;
•    aukcje niemieckich uprawnień EUA – 1,861 mln/na aukcję.

Dla Polski oznacza to, że przedmiotem sprzedaży w 2022 r. będzie łącznie 62,916 mln uprawnień EUA. Poniżej przedstawiony został zaktualizowany szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2022 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

19 stycznia


2 658 000
* 3 322 500


9:00-11:00 (środa)

2, 16 lutego

2, 16 i 30 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

6 i 20 lipca

3, 17 i 31 sierpnia

1 329 000 i 1 334 500
(31 sierpnia)

14 i 28 września3 101 500 

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 grudnia

3 102 500

 *W związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. cały niesprzedany wolumen uprawnień został rozdzielony równomiernie na cztery aukcje, co w okresie od 16 marca do 27 kwietnia br. oznaczało po 3,3225 sprzedanych uprawnień EUA (zamiast 2,658 mln). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2022 r. opublikowanego przez EEX

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA i EUAA na 2023 r.

Zgodnie z nowym kalendarzem na 2023 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 592,134 mln uprawnień EUA, z czego przewiduje się do sprzedania dla:
•    Polski - 74,635 mln uprawnień EUA,
•    aukcji unijnej dla 25 państw czł. UE i państw EOG/EFTA - 403,157 mln uprawnień EUA (w tym sprzedaż w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego wyniesie odpowiednio 40 mln i 67,131 mln uprawnień),
•    Niemiec – 113,094 mln uprawnień EUA
•    Irlandii Północnej - 1,248 mln uprawnień EUA

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2023 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2023 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2022 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA mają odbywać się od dnia 18 stycznia do 6 grudnia 2023 r., co 2 tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Aukcje unijne odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 9 stycznia do 18 grudnia 2023 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 13 stycznia do 15 grudnia 2023 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00).

Z kolei w ramach aukcji lotniczych EUAA zostanie przeprowadzonych sześć aukcji unijnych (w sumie 4,644 mln uprawnień EUAA), i po jednej aukcji niemieckich (907 tys. uprawnień EUAA) i polskich uprawnień  (169,5 tys. uprawnień EUAA - aukcja odbędzie się 13 grudnia 2023 r.).

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA  na2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2023 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2023 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

18 stycznia


2 676 000


9:00-11:00 (środa)

1, 15 lutego

1,15 i 29 marca

12 i 26 kwietnia

10 i 24 maja

7 i 21 czerwca

5 i 19 lipca

2, 16 i 30 sierpnia

1 338 000 i 1 334 500
(30 sierpnia)

13 i 27 września4 735 500*

11 i 25 października

8 i 22 listopada

6 grudnia

4 738 000*

PL EUAA

13 grudnia

169 500

* kalendarz aukcji na 2023 r. nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2023 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE do 15 maja 2023 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2022 r. Wówczas nastąpi aktualizacja kalendarza w okresie od września do grudnia 2023 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2023 r. opublikowanego przez EEX

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU