Jesteś tutaj:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576).

Ww. ustawa wprowadza w art. 6 zmianę do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z którą biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wykorzystywane do spalania w roku 2022 przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych objętych systemem EU ETS uznaje się za spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 38 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania  i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012. Przepis ten wszedł w życie w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z ww. zmianą, przyjęte w zatwierdzonych planach monitorowania wymagania dotyczące potwierdzenia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, które zostały wykorzystane do spalania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., uznaje się za spełnione.

Link do ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (dziennikustaw.gov.pl)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU