Jesteś tutaj:

Informacja o wejściu w życie nowego rozporządzenia ws. Krajowej bazy i zmianach wprowadzonych do systemu

Drukuj

Informujemy, że dnia 31 października 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217), które uchyliło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).

Podstawowym celem opracowania nowego rozporządzenia jest dalsza elektronizacja procesu obsługi systemu Krajowej bazy mająca na celu jego uproszczenie, zarówno od strony Krajowego ośrodka, jak i użytkujących go podmiotów.

Zmiany obejmują głównie procedury składania formularzy oraz wprowadzenie podziału użytkowników konta podmiotu na głównego użytkownika i dodatkowych użytkowników (wraz z odpowiednim zakresem ich działania na koncie podmiotu). Poniżej lista najważniejszych zmian:

1)    Wprowadzenie instytucji konta podmiotu w Krajowej bazie w miejsce dotychczasowego „dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie”;

2)    Pełna elektronizacja procedury rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, jak również innych czynności podejmowanych przez użytkowników Krajowej bazy za pośrednictwem konta podmiotu, np. składania formularzy: rejestracyjnego, uzyskania dostępu do konta podmiotu, aktualizacji danych podmiotu oraz zamknięcia konta podmiotu dokonuje się wyłącznie w postaci elektronicznej, po potwierdzeniu tożsamości osoby za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Formularze składane w ten sposób nie wymagają podpisu.

3)    Zniesienie limitu liczby użytkowników Krajowej bazy dla danego podmiotu (w poprzednim rozporządzeniu limit ten wynosił 10 użytkowników);

4)    Wprowadzenie przepisów ułatwiających dodawanie i usuwanie użytkowników Krajowej bazy;

5)    Zwiększenie zakresu czynności podejmowanych na koncie podmiotu samodzielnie przez użytkowników Krajowej bazy (bez konieczności autoryzacji tych czynności przez Krajowy ośrodek);

6)    Doprecyzowanie zasad uzupełniania braków i niezgodności w składanych do Krajowej bazy formularzach.

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/ w zakładkach:

  • „Instrukcje” – nowe instrukcje wypełniania poszczególnych formularzy oraz
  • „FAQ” nowe zagadnienia związane z wprowadzonymi do systemu Krajowej bazy zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU