Jesteś tutaj:

Przypomnienie o składaniu do końca marca 2023 roku raportu dotyczącego poziomu działalności instalacji w roku 2022

Drukuj

Uprzejmie przypominamy o obowiązku wynikającym z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm., dalej: „ustawa”) to jest przedłożenie do KOBiZE przez prowadzącego instalację, której przydzielono uprawnienia do emisji na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, w terminie do 31 marca każdego roku:

1)     Raportu dotyczącego poziomu działalności zawierającego informacje na temat poziomu działalności każdej podinstalacji w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1842 oraz

2)     Sprawozdania z weryfikacji raportu dotyczącego poziomu działalności, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2067

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy począwszy od 1 stycznia 2022 r. raport o poziomach działalności (tzw. raport ALC) należy wprowadzać za pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie https://ksw.kobize.pl/

Dostęp do systemu posiadają podmioty zarejestrowane w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, do których przypisano instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (dla jednego podmiotu może być przypisane kilka instalacji). Dlatego też pierwsze logowanie odbywa się z wykorzystaniem bieżącego loginu i hasła do Krajowej bazy.

Po kliknięciu w przycisk Administracja (w menu z lewej strony), pojawia się okno zarządzania użytkownikami. W tym miejscu zalogowany użytkownik podmiotu w Krajowej bazie może dodawać nowych użytkowników systemu krajowych środków wykonawczych. Użytkownicy systemy KŚW będą posiadać dostęp wyłącznie do tego systemu.

Infolinia systemu Krajowych Środków Wykonawczych 22 56 96 598 jest dostępna w dni robocze w godz. 9:00-15:00.

Poradnik w zakresie wprowadzania danych do systemu Krajowych Środków Wykonawczych znajduje się pod linkiem.

Aby zalogować się do systemu, należy wejść na stronę internetową: https://ksw.kobize.pl/

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU