Jesteś tutaj:

Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rok 2023

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej instalacji, zatwierdzonej przez Komisję Europejską i ogłoszonej na podstawie art. 26e ust. 3 ustawy z późniejszymi zmianami. 2023 r.   

Na podstawie przedmiotowego wykazu KOBiZE rozpocznie proces wydawania uprawnień na rachunki instalacji w Rejestrze Unii.

Wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej na 2023 rok (mos.gov.pl)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU