Jesteś tutaj:

Aukcje polskich uprawnień do emisji

Drukuj

W dniu 10 maja 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 85,85 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75 EUR a 130 EUR za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 229 734 600 EUR. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 129 500 EUA. Oznacza to, że popyt na uprawnienia EUA był ponad 2-krotnie wyższy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyły 23 podmioty, z czego 14 udało się zostać zwycięzcami aukcji.

W 2023 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 74 635 500 polskich uprawnień EUA oraz 169 500 uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2023 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w maju 2023 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (tzw. TNAC).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU