Jesteś tutaj:

Aukcje polskich uprawnień do emisji

Drukuj

W dniu 24 maja 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).
Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 83 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 74,99 EUR a 86,66 EUR za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 222 108 000 EUR. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 4 439 500 EUA. Oznacza to, że popyt na uprawnienia EUA był ponad 1,5-krotnie wyższy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyło 18 podmiotów, z czego wszystkim podmiotom udało się zostać zwycięzcami aukcji.
W 2023 r. przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 74 635 500 polskich uprawnień EUA oraz 169 500 uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2023 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2023 r. uwzględniającego kalkulację Komisji Europejskiej o liczbie uprawnień w obiegu (tzw. TNAC) z dnia 15 maja 2023 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU