Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej

Projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady W ODNIESIENIU DO TREŚCI I FORMATU PLANÓW NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI.

Projekt jest dostępny pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13911-System-handlu-uprawnieniami-do-emisji-plan-neutralnosci-klimatycznej-dla-instalacji-objetych-ETS-w-odpowiedzi-na-przeglad-ETS-Gotowi-na-55_pl

Proponowane przepisy określają m.in.:

-       treść i format planów neutralności klimatycznej, o których mowa w art. 10a ust. 1 akapit piąty oraz w art. 10b ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, które są wymagane w kontekście warunkowego i dodatkowego przydziału bezpłatnych uprawnień instalacjom objętym systemem EU ETS;

-       obowiązek udostępniania przez Komisję Europejską elektronicznych szablonów lub określonych plików do przekazywania informacji;

-       możliwość samodzielnego ustanawiania elektronicznych szablonów lub określonych plików do przekazywania informacji przez Państwa Członkowskie.

Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 4 sierpnia 2023 r., uwagi mogą być zgłaszane do dnia 1 września 2023 r.

Uwagi do projektu rozporządzenia mogą być przez Państwa zgłaszane w ramach konsultacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

Prosimy o nieprzekazywanie Państwa uwag do KOBiZE, a kierowanie ich bezpośrednio do organizatora konsultacji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU