Jesteś tutaj:

CBAM: przyjęcie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego okresu przejściowego oraz informacja o wytycznych i szkoleniach organizowanych przez KE

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 17.08.2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze określające zasady wdrażania mechanizmu dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla (CBAM) w fazie przejściowej, która rozpoczyna się 1 października 2023 r. i trwa do końca 2025 r. Rozporządzenie (w języku angielskim) dostępne jest pod adresem: link do rozporządzenia wykonawczego i link do załączników do rozporządzenia. Obecnie rozporządzenie oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE.

Wyżej wymienione rozporządzenie wykonawcze określa między innymi szczegółowe zasady dotyczące składania kwartalnych sprawozdań CBAM w okresie przejściowym, o których mowa w art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.5.2023, s. 52-104). Pierwsze sprawozdanie CBAM zgodnie z tymże rozporządzeniem powinno zostać złożone w odniesieniu do emisji wbudowanych związanych z towarami importowanymi w czwartym kwartale tego roku (01.10.2023-31.12.2023) i zasadniczo powinno zostać złożone do 31 stycznia 2024 r. Przyjęte przez KE rozporządzenie wykonawcze określa w szczególności metodologię obliczania wbudowanych emisji uwalnianych podczas procesu produkcji towarów CBAM oraz elastyczności dotyczące składania pierwszych kwartalnych sprawozdań CBAM.

Komisja Europejska opublikowała również wytyczne zarówno dla importerów, jak i producentów z państw trzecich dotyczące wdrażania przepisów CBAM. Ponadto udostępniono opcjonalny szablon w postaci pliku excel mogący służyć do wymiany informacji między importerami a producentami z państw trzecich. Dokumenty te są dostępne tutaj: link do wytycznych i szablonu

Więcej informacji na ten temat mechanizmu CBAM i przyjętego rozporządzenia wykonawczego znajduje się na stronach Komisji Europejskiej (w języku angielskim):

Commission adopts detailed reporting rules for the Carbon Border Adjustment Mechanism’s transitional phase

Carbon Border Adjustment Mechanism

Zwracamy uwagę, że na tej ostatniej stronie znajduje się również informacja o organizowanych przez Komisję Europejską szkoleniach internetowych (webinariach), poświęconych zarówno ogólnie mechanizmowi CBAM, jak również szczegółowym aspektom dotyczącym towarów z konkretnych sektorów (żelaza i stali, aluminium, cementu, nawozów, energii elektrycznej i wodoru).

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU