Jesteś tutaj:

Limity transakcji w Rejestrze Unii - zmiana rozporządzenia określającego zasady funkcjonowania Rejestru Unii

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 10.09.2023 r. wejdą w życie zapisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1642 z dnia 14 czerwca 2023 r., zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122, które określa zasady funkcjonowania Rejestru Unii.

 

Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: EUR-Lex - 32023R1642 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Najważniejszą zmianą dla użytkowników Rejestru Unii jest wprowadzenie następujących limitów transakcji w systemie:

 1. obowiązkowego progu jednorazowej transakcji na poziomie 2 mln jednostek dla transakcji wykonywanych poza Listę Rachunków Zaufanych  – próg ustalany przez Centralnego Administratora (Komisję Europejską);
 2. dobrowolnych limitów ustawianych samodzielnie przez upoważnionych przedstawicieli przypisanych do rachunków (dotyczy transakcji wykonywanych zarówno na rachunki znajdujące się na Liście Rachunków Zaufanych, jak i poza nią):
  1. dla pojedynczej transakcji,
  2. dzienny,
  3. tygodniowy (ostatnie 7 dni),
  4. tygodniowy (od poniedziałku do piątku, dni pracujące)
  5. miesięczny (miesiąc kalendarzowy).

 

Zmiana została podyktowana intencją zwiększenia bezpieczeństwa systemu Rejestru Unii, zgodnie z zaleceniami ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Limity nie dotyczą transakcji umorzenia.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU