Jesteś tutaj:

CBAM: przyjęcie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego okresu przejściowego

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym (Dz. Urz. UE L 228 z 15.9.2023, s. 94-195).

Aby przejść do rozporządzenia wykonawczego kliknij tutaj: link.

Rozporządzenie wykonawcze dotyczy fazy przejściowej mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (tzw. CBAM – od ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Faza przejściowa rozpoczyna się 1 października 2023 r. i trwa do końca 2025 r. Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe zasady dotyczące składania kwartalnych sprawozdań CBAM w okresie przejściowym, o których mowa w art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.5.2023, s. 52-104). Pierwsze sprawozdanie CBAM zgodnie z tymże rozporządzeniem powinno zostać złożone w odniesieniu do emisji wbudowanych związanych z towarami importowanymi w czwartym kwartale tego roku (01.10.2023-31.12.2023) i zasadniczo powinno zostać złożone do 31 stycznia 2024 r. Opublikowane rozporządzenie wykonawcze określa w szczególności metodologię obliczania wbudowanych emisji uwalnianych podczas procesu produkcji towarów CBAM oraz elastyczności dotyczące składania pierwszych kwartalnych sprawozdań CBAM. Rozporządzenie wykonawcze zostało opublikowane w dniu 15.09.2023 i wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu.

 

Ponadto przypominamy, że trwają zapisy na organizowane przez Komisję Europejską szkolenia internetowe (webinaria), dotyczące mechanizmu CBAM i jego stosowania w odniesieniu do towarów z poszczególnych sektorów. Obecnie istnieje możliwość zapisu na szkolenia poświęcone: nawozom, energii elektrycznej, wodorowi oraz sektorowi żelaza i stali.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej dot. CBAM.

Aby przejść do strony Komisji Europejskiej dotyczącej CBAM kliknij tutaj: link.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU