Jesteś tutaj:

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2024 r. z uwagi na nowe rozporządzenia delegowane ws. aukcji uprawnień

Drukuj

W dniu 21 grudnia 2023 r., KE poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2024 r.

Opublikowany na stronach giełdy EEX nowy kalendarz aukcji na 2024 r. dla uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA uwzględnia wszystkie zmiany przyjęte w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2023 r. nowego Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2830 z dnia 17 października 2023 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z nowym kalendarzem aukcji na 2024 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 677,274 mln uprawnień EUA, z czego dla:

  • Polski przypadnie 68,627 mln uprawnień EUA,
  • Niemiec – ok. 106 mln uprawnień EUA,
  • Ne cele Funduszu Innowacyjnego - 35,417 mln,
  • Funduszu Modernizacyjnego – 96,951 mln,
  • Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) - 86,685 mln („froantloading” Funduszu Innowacyjnego i przyszłych aukcji).

Kalendarz uwzględnia również rozpoczęcie aukcji uprawnień przydzielonych do Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) w ramach planu REPowerEU. Plan ten został przyjęty w lutym 2023 r. i ma na celu wygenerowanie 20 mld EUR przychodów do 31 sierpnia 2026 r.

Ponadto, w 2024 r. na ośmiu aukcjach zostanie sprzedanych w sumie 6,688 mln uprawnień lotniczych EUAA - na sześciu aukcjach unijnych i po jednej aukcji niemieckiej (1,061 mln) i polskiej (0,198 mln).

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2024 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE i zmian przedstawionych do 15 lipca 2024 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2023 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA będą odbywać się od dnia 17 stycznia do 4 grudnia 2024 r., co dwa tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00. W dniu 11 grudnia 2024 r. odbędzie się jedyna w 2024 r. aukcja polskich uprawnień lotniczych.

Aukcje przeprowadzane w imieniu 25 państw członkowskich UE i państw EOG-EFTA odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 15 stycznia do 16 grudnia 2024 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 19 stycznia do 13 grudnia 2024 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00).

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2024 r.

Aukcje Data wg kalendarza EEX na 2024 r. Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedynczą aukcję Godzina
PL EUA 17 i 31 stycznia 2 310 000 (2 313 500 w dniu 28 sierpnia) 9:00-11:00
14 i 28 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia
11 i 25 września 4 193 000
9 i 23 października
6 i 20 listopada
4 grudnia 4 195 500
PL EUAA 11 grudnia 198 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2023 r. opublikowanego przez EEX

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU