Jesteś tutaj:

Aktualizacja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO2 dla instalacji

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka została zamieszczona zaktualizowana wersja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO dla instalacji w związku ze zmianami w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadzonymi ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw oraz zmianami wynikającymi z publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066.

Zmiany w formularzu planu monitorowania wynikają z objęcia obowiązkiem monitorowania, weryfikacji i raportowania instalacji spalania odpadów komunalnych o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW i obejmują m. in.:  

• zmieniono etykietę B.3.a.iii, zwiększa to elastyczność wprowadzania alternatywnego identyfikatora dla instalacji spalania odpadów komunalnych, ponieważ nie mają one unikalnego identyfikatora NIMS;

• dodano działanie spalanie odpadów komunalnych na liście rozwijanej w sekcji C.5.c;

• dodano typ strumienia materiałów wsadowych „odpady” w rozwijanej liście „typ strumienia materiałów wsadowych” w sekcji C.6.e;

• dodano wymagane/minimalne poziomy dla strumienia materiałów wsadowych „odpady” w sekcji E.

 

Aktualizacja formularza została udostępniona na stronie internetowej Krajowego ośrodka:  www.kobize.pl w zakładce: „Materiały do pobrania” w kategorii: „Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji”:

Formularz planu monitorowania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU