Jesteś tutaj:

Przypomnienie o odwołaniu upoważnienia na postawie art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie przypomina, że w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski z dniem 1 lipca 2023 r. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) wygasła przesłanka, o której mowa w art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanego dalej: rozporządzeniem 2018/2067, tj. zaistnienia poważnej, nadzwyczajnej i nieprzewidzianej okoliczności, pozostającej poza kontrolą prowadzącego instalację lub operatora statku powietrznego, uniemożliwiającej weryfikatorowi przeprowadzenie fizycznej wizyty w obiekcie.

Minister Klimatu i Środowiska odwołał upoważnienie z dnia 04.02.2021 r. znak DPS-WZE.4220.11.2021.EB dla weryfikatorów do przeprowadzenia wirtualnej wizyty w obiekcie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU