Jesteś tutaj:

Mechanizm CBAM – złożenie sprawozdania po terminie 31 stycznia 2024 r.

Drukuj

W związku z generowanymi przez rejestr przejściowy CBAM błędami oraz trudnościami z działaniem rejestru, Krajowy ośrodek informuje, że będzie możliwość złożenia sprawozdania CBAM za 4 kwartał 2023 r. również po terminie 31 stycznia 2024 r.

Komisja Europejska poinformowała w opublikowanym komunikacie [komunikat dostępny tutaj], że od 1 lutego w rejestrze przejściowym zostanie udostępniona funkcja: „request delayed submission” (wniosek o złożenie sprawozdania po terminie), która daje dodatkowe 30 dni na złożenie raportu CBAM. Według przekazanych nam przez KE informacji, taka opcja powinna być dostępna po kliknięciu w rejestrze w kafelek „my quarterly reports”, przy odpowiednim kwartale sprawozdawczym

Jak informowaliśmy w naszym poprzednim komunikacie [komunikat dostępny tutaj] na zgłaszających objętych obowiązkiem sprawozdawczym nie zostanie nałożona sankcja w przypadku, gdy problemy z nieprawidłowym funkcjonowaniem rejestru przejściowego CBAM oraz generowanymi przez niego błędami spowodowały niemożność złożenia kompletnego sprawozdania CBAM w terminie, pod warunkiem, że prawidłowe sprawozdanie zostanie złożone po ustaniu tych przyczyn.

Równocześnie, w przypadku gdyby mieli Państwo wątpliwości co do treści złożonego sprawozdania, podkreślamy, że sprawozdanie CBAM może zostać poprawione przez zgłaszającego również po jego złożeniu. Złożone sprawozdania CBAM za 4 kwartał 2023 r. można modyfikować do 31 lipca 2024 roku. Film instruktażowy w języku polskim dotyczący wypełniania sprawozdania CBAM został przez nas udostępniony tutaj: link.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU