Jesteś tutaj:

Film instruktażowy jak wypełnić raport CBAM

Drukuj

Celem ułatwienia sporządzenia raportu CBAM, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował zaktualizowaną wersję filmu instruktażowego, który pokazuje kolejne kroki sporządzenia sprawozdania. Instruktaż zawiera przykładowe sprawozdanie obejmujące minimalny zakres informacji korzystając z wartości domyślnych opublikowanych przez KE – link do filmu. Instruktaż odbywa się na polskiej wersji językowej rejestru przejściowego CBAM.

Jednocześnie Krajowy Ośrodek przypomina, że do 30kwietnia 2024 r. przypada termin złożenia sprawozdania CBAM dotyczącego emisji wbudowanych związanych z towarami zaimportowanymi na obszar celny UE w pierwszym kwartale 2024 roku.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU