Jesteś tutaj:

Regulamin Rejestru Unii - aktualizacja

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku zmieniony został Regulamin w sprawie szczegółowych warunków technicznych otwierania rachunków w polskiej części Rejestru Unii, zarządzania nimi oraz ich zamykania, wprowadzony  na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  (Dz. U. z 2023 r., poz. 589 i 2029).

Nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.  Zmiany związane są m.in. z włączeniem sektora morskiego do systemu EU ETS. Przygotowana została również wersja dokumentu w języku angielskim.

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na pod adresem: https://dokumenty.kobize.pl/Regulamin_REJESTR_UE.pdf .

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowym Regulaminem.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU