Jesteś tutaj:

Informacja o możliwości złożenia sprawozdań CBAM z opóźnieniem

Drukuj

Krajowy Ośrodek przypomina o obowiązku sprawozdawczym dotyczącym emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM zaimportowanymi na obszar celny UE.

W przypadku niezłożenia przez importerów objętych mechanizmem sprawozdań za IV kwartał 2023 roku lub I kwartał 2024 roku w terminie, wciąż istnieje możliwość ich złożenia z opóźnieniem. W tym celu, w rejestrze przejściowym CBAM, w części „Prośby/zapytania” należy utworzyć nowy wniosek o nadanie nr referencyjnego koniecznego do złożenia sprawozdania z opóźnieniem („Create Request”), następnie w polu „Organization” wybrać z listy rozwijalnej „NCA” oraz wypełnić pozostałe pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Koniecznym jest również podanie powodu niezłożenia sprawozdania CBAM w terminie oraz wskazanie okresu sprawozdawczego.

W przypadku sprawozdań za II kwartał 2024 r., możliwość ich składania rozpocznie się 1 lipca br.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU