Jesteś tutaj:

Przydział uprawnień do emisji na lata 2024 i 2025 dla operatorów statków powietrznych administrowanych przez Polskę

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowany został wykaz operatorów statków powietrznych administrowanych przez Polskę zawierający informację o przydziale uprawnień do emisji na lata 2024 i 2025.

 

W dniu 16 maja 2023 r. opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/958 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji w całej gospodarce i odpowiedniego wdrożenia globalnego środka rynkowego (Dz.U. L 130 z 16.05.2023, s. 115, wersja skonsolidowana dyrektywy 2003/87/WE dostępna pod adresem: link), która  wprowadziła zmianę przepisów dotyczących zasad przydziału uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych na lata 2024 - 2030. Najważniejszą zmianą wynikającą z przeglądu dyrektywy w ramach prac na pakietem FIT for 55 i mającą wpływ na przydział uprawnień jest zmiana metodyki obliczania  przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2024 i 2025, oraz całkowita rezygnacja z przyznawania nieodpłatnych uprawnień dla operatorów statków powietrznych począwszy od roku 2026.

 

W związku z powyższym Minister Klimatu i Środowiska we współpracy z Komisją Europejską dokonał obliczeń przydziału uprawnień do emisji na lata 2024 i 2025 zgodnie z przepisami zmienionej dyrektywy.

 

Tabelę z przydziałami można znaleźć pod niemniejszym adresem:

https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-gazow-cieplarnianych/przydzial-uprawnien-do-emisji-dla-operatorow-statkow-powietrznych-administrowanych-przez-polske-na-lata-2024-2025/

 

 

Krajowy ośrodek informuje, że z uwagi na konieczność zatwierdzenia przez Komisję Europejską wszystkich przeliczonych tabel z przydziałami uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych, proces wydania uprawnień nastąpi niezwłocznie po przekazaniu informacji o ich formalnym zatwierdzeniu. Komisja Europejska poinformowała Państwa Członkowskie, że wartości przydziałów wyliczone  dla poszczególnych operatorów, które zostały zmieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, nie powinny ulec zmianie, więc  zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej wydanie uprawnień do emisji powinno nastąpić do końca lipca 2024 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU