Jesteś tutaj:

2013

Drukuj

KOBiZE przypomina o konieczności otwierania rachunków w Rejestrze Unii dla nowych instalacji, które zostały włączone do systemu EU ETS z dniem 1 stycznia 2013 r

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina o konieczności złożenia wniosku o otwarcie rachunku w Rejestrze Unii przez podmioty prowadzące instalacje, dla których wydano zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z art. 14 ust. 1  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1193/2011 dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiającego Rejestr Unii...

więcej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o pierwszych w 2013 r. bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach: - 29.01.2013 r. - 31.01.2013 r. Szkolenia są skierowane do podmiotów, które na terenie swoich...

więcej »

Informacja o planowanej przerwie technicznej Rejestru Unii

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej informujemy, że w związku z koniecznością rozszerzenia rejestru uprawnień o funkcjonalności wymagane w kolejnej fazie handlu emisjami, na koniec stycznia br. zaplanowano przerwę techniczną, podczas której modyfikacji ulegnie infrastruktura techniczna oraz zaimplementowana zostanie nowa wersja oprogramowania...

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ostatni w 2012 roku numer „Raportu z rynku CO2 – grudzień 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w grudniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Publikacja tłumaczenia roboczej wersji wytycznych na temat oceny niepewności oraz wytycznych dotyczących pobierania próbek i analizy

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że przygotował robocze tłumaczenie na język polski dokumentów Komisji Europejskiej: - Wytyczne na temat oceny niepewności- Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy Tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej: www.kobize.pl , w zakładce „materiały do pobrania”. Przygotowane...

więcej »

Obowiązek przedłożenia zweryfikowanego rocznego raportu emisji CO2 i raportu o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy prowadzący instalację objętą Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz każdy operator statku powietrznego wykonującego operacje lotnicze objęte systemem jest...

więcej »