Jesteś tutaj:

Kontakt

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Sekretariat 22 569 6511
22 569 6507
sekretariat@kobize.pl
 Adres skrzynki podawczej ePUAP /ios-pib/SkrytkaESP  
Infolinia dla podmiotów składających raport w systemie Krajowej bazy

22 569 65 96 – dostępny w dni robocze w godz. 9:00-15:00

Kontakt

pomoc.kb@kobize.pl
Infolinia dotycząca mechanizmu CBAM

22 569 6597 – dostępna w dni robocze w godzinach 9.00-15.00

cbam@kobize.pl oraz Informacje o mechanizmie CBAM

 
Kierownicy KOBiZENumer telefonuE-mail
1. Kierownik - Paweł Mzyk 22 569 6511 sekretariat@kobize.pl
2. Z-ca Kierownika - Marek Rembisz
3. Z-ca Kierownika - Monika Sekuła
4. Z-ca Kierownika - Anna Paczosa 22 569 6579
ZespółNumer telefonuE-mail
Zespół Inwentaryzacji i Raportowania Emisji 22 569 6517,
22 569 6518,
22 569 6519
inwentaryzacje [małpka] kobize.pl
Zespół Zarządzania Krajową Bazą 22 569 6571,
22 569 6574,
22 569 6515
krajowabaza@kobize.pl
Zespół Instrumentów Polityki Klimatycznej 22 569 6542,
22 569 6548,
22 569 6583
projekty@kobize.pl
Zespół Rejestrów 22 833 2484 rejestr@kobize.pl
Zespół Strategii, Analiz i Aukcji 22 569 6575,
22 569 6589
strategie@kobize.pl
Zespół Monitorowania i Weryfikacji Emisji 22 569 6567,
22 569 6526,
22 569 6581,
22 569 6564,
22 569 6595
roczne_raporty@kobize.pl
Zespół Rozdziału Uprawnień 22 569 6563,
22 569 6572,
22 569 6584
ksw@kobize.pl
Zespół Prawny

22 462 8172,
22 462 8173,
22 462 8177

 
Zespół Programów Redukcji Emisji

22 569 6554,
22 462 8165,
22 462 8167