Jesteś tutaj:

Raport z rynku CO2 – czerwiec 2023

Drukuj

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – czerwiec 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące uprawnień EUA. Ponadto, w numerze zamieszczono informacje dotyczące, m.in.: aktualizacji kalendarza aukcji na 2023 r. w związku z funkcjonowaniem rezerwy MSR, publikacji nowej analizy LIFE VIIEW 2050 dotyczącej rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory i skutków dla Polski, rekomendacji ustanowienia 90%-95% unijnego celu redukcyjnego na 2040 r. przez Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmian Klimatu, aktualizacji wielkości rocznych limitów emisji dla państw czł. w non-ETS w latach 2023-2025, perspektyw ustanowienia ram dobrowolnej certyfikacji pochłaniania CO2 w UE, podsumowania bieżącej sytuacji na rynkach handlu emisjami GHG w opinii członków IETA, aktualny stan globalnego rynku uprawnień do emisji – wnioski z raportu Banku Światowego, kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w lipcu 2023 r., a także pozostałe informacje związane z polityką klimatyczną i innymi systemami ETS na świecie.

Obraz Raport z rynku CO2 – czerwiec 2023